O firmie

Agencja Konsultingowa „MIKADO”
to firma z wieloletnim doświadczeniem. Istnieje na rynku usług od 1996 roku.

Celem firmy jest działanie na korzyść klienta.

Zapewniamy Naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie.

Przedstawiamy Państwu pełną ofertę wykonywanych przez naszą Agencję usług.

I. Szkolenia – specjalizujemy się w realizacji szkoleń z zakresu:
1) zarządzania kryzysowego,
2) obrony cywilnej,
3) powszechnej samoobrony.

Realizacja szkolenia również u klienta.

II. Opracowywanie planów w szczególności:
1. Planów Zarządzania Kryzysowego – gmin i starostw,
2. Planów Zarządzania Kryzysowego zakładów pracy,
3. Planów obrony cywilnej – gmin i starostw,
4. Kart realizacji zadań OC – zakładów pracy,
5. Planów działania formacji OC – zakładów pracy, gmin i starostw,
6. Operacyjnych Planów Przeciwpowodziowych – dla zakładów, gmin i starostw,
7. Planów Ochrony Dóbr Kultury – zakładów, gmin i powiatów,
8. Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – gmin i starostw,
9. Dokumentacji systemu HACCP.

Proponujemy Państwu swe usługi w trzech zakresach:
a. wykonanie wymienionych dokumentów wraz z stosownymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami;
b. przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu pracy dla osób funkcyjnych ujętych w w/w dokumentach;
c. usługi kompleksowej, całorocznej w zakresie aktualizacji dokumentacji, wykonywania dodatkowych prac zlecanych przez przełożonych reprezentowanych firm, zakładów na terenie całego kraju.

Certyfikat Rzetelna Firma