Projekt 16.02.2016

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia ………….. 20 r.

w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Magazynowe na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej

Na podstawie ust. 9 art 27 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia ………………. 201… r. (Dz.U z r. Nr, poz, z późn. zm.1)

§ 1. Rozporządzenie określa docelową lokalizację Centralnej Bazy Magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej, konstrukcję, wyposażenie obiektów magazynowych oraz opis systemu składowania, zarządzanie: obiektem oraz gospodarką magazynową i rodzaj asortymentu

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest użyte określenie:

1) „Centralna Baza Magazynowa”, należy przez to rozumieć zespół obiektów oraz rozwiązań umożliwiających zarządzanie obiektem oraz gospodarką magazynową wspierającą służby ratownicze podczas prowadzenia działań w obszarze szeroko rozumianej ochrony ludności oraz zapewniające wsparcie ludności cywilnej w warunkach do przeżycia zarówno w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych jak również podczas zagrożeń militarnych.

2) „Asortyment” – Grupa i rodzaj środków, przedmiotów będących w dyspozycji Zespołu obiektów Centralnej Bazy Magazynowej, przeznaczonych do zapewnienia wsparcia ludności cywilnej oraz służb ratowniczych podczas prowadzenia działań

§ 3. Lokalizacja zespołu obiektów Centralnej Bazy Magazynowej:

1) Częstochowa z rekomendacją do zabezpieczenia regionów centralnych kraju CBM-1,

2) Bydgoszcz z rekomendacją do zabezpieczenia regionów północnych CBM-2

3) Kościelec/Kraków gm. Proszowice z rekomendacją zabezpieczenia regionów południowych CBM-3.

§ 4. Zarządcą Centralnej Bazy Magazynowej jest minister właściwy ds. wewnętrznych.

§ 5. Minister właściwy ds. wewnętrznych zarządza Centralną Bazą Magazynową za pośrednictwem Szefa Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

§ 6. Administratorem zespołu obiektów o których mowa w §3 pkt 1 jest Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

§ 7. Administratorem zespołu obiektów o których mowa w §3 pkt 2 jest Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

§ 8. Administratorem zespołu obiektów o których mowa w §3 pkt 3 jest Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

§ 9. Składowany asortyment określony zostanie zarządzeniem ministra właściwego ds. wewnętrznych.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie …………dni od ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie ……….., w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na podstawie art…. ust. …ustawy z dnia …. o ochronie ludności (Dz.U. Nr …, poz. ….).

Projektowane rozporządzenie określa:

 • docelową lokalizację obiektów Centralnej Bazy Magazynowej,
 • podmioty odpowiedzialne za zarządzanie obiektami Centralnej Bazy Magazynowej,
 • uzasadnienie rozporządzenia określa koszty zapełnienia, utrzymania, budowy CBM oraz koszty zakupu i utrzymania asortymentu.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Koszt budowy 1 CBM to: ok. 2,5-3 mln zł (3 CBM=7,5-9 mln zł)

(w zależności od konfiguracji i przyjętych rozwiązań)

 • Czas realizacji budowy ok. 6-9 m-cy
 • Koszt zapełnienia CBM: ok. 85 mln zł (3 CBM=255 mln zł)
 • Roczny koszt utrzymania 3 CBM: 0,9 mln zł
 • Roczny koszt utrzymania asortymentu: 0,276 mln zł (3 CBM=0,9 mln zł)
 • Razem: koszt uruchomienia 3 CBM = ok. 264 -300 mln zł (w zależności od opcji wyposażenia)
 • Razem: koszty utrzymania 3 CBM/1 rok = ok. 1,8 mln zł/1 rok (nie uwzględniono kosztów rotacji racji żywnościowych)

W załączeniu: szczegółowy wykaz asortymentu

Załącznik nr 2 Składowany asortyment

A. Sprzęt przeciwpowodziowy:

 • Wał przeciwpowodziowy – 1500 kompletów – 24,45 mln zł
 • Łódź ratownicza z klapą desantową o konstrukcji aluminiowej typ ALMRB 600 BK-cena 130.000 zł x 10 = ok. 1,3mln zł
 • Silnik zaburtowy – 20 szt – 1,1 mln zł
 • Profesjonalne kamizelki ratunkowe – cena 110 zł x 5.000 = 0,5 mln zł
 • Koło ratownicze Mars – 50 szt. – 0,02 mln zł
 • Rzutka ratownicza – 50 szt. – 0.03 mln zł
 • Sprzęt do workowania/pakowarka – 5 szt. – 0.4 mln zł
 • Worki polipropylenowe przeciwpowodziowe na piasek 50×85 cm – cena 65 zł/100 szt. x 1000 = 0,07 mln zł
 • Płachty z tworzywa sztucznego, które wykorzystuje się jako prowizoryczne namioty – zadaszenie – ilość – 1000 szt. (wymiary: 4 x 5 m oraz), masa 6000 kg oraz 1000 szt. (wymiary: 6 x 8 m), masa ok. 8000 kg; – wartość 0,07 mln zł;
 • Plandeka 15×30 – 1000 szt. – 0,45 mln zł
 • Skafander do pracy w wodzie – 100 szt. – 0,3 mln zł
 • Spodnie do pracy w wodzie/wodery – 100 szt. – 0,15 mln zł
 • Szelki bezpieczeństwa – 100 szt. – 0.03 mln zł
 • Latarka akumulatorowa – 100 szt. – 0.01 mln zł
 • Linka strażacka LSR20 – 100 szt. – 0.03 mln zł
 • Pompa szlamowa z osprzętem – 50 szt. – 0,5 mln zł
 • Pompa wysokiej wydajności z osprzętem – 5 szt. – 1 mln zł
 • Pompy Niagara – 1000 szt. x 4600 zł = 4,6 mln zł
 • Węże tłoczne – 500 szt. – 0,8 mln zł
 • Sprzęt do ewakuacji zwierząt domowych (składanych) – 20 szt. – 0,01 mln zł
 • Łopaty/szpadle – razem 400 szt. – 0,02 mln zł
 • Razem: 36 mln zł

B. Sprzęt do dekontaminacji

 • Mobilny system dekontaminacyjny DA-60/120 (na przyczepie) – cena 160.000 zł/szt. x 5szt. = 0.8 mln zł
 • Ciśnieniowe nosze medyczne – cena 12.000 zł/szt. x 500 szt. = 6 mln zł
 • Półmaski jednorazowe – 1000 szt. – 0,38 mln zł
 • Odzież zastępcza po dekontaminacyjna – 5000 szt. – 0,6 mln zł
 • Razem: 7,8 mln zł

C. Sprzęt kwatermistrzowski

 • Całodzienny pakiet żywnościowy 70 zł/szt. x 15.000 szt. = 1 mln zł
 • Indywidualna stacja do uzdatniania wody + tabletki 1000szt x 600 zł = 0,6 mln
 • Stacje uzdatniania wody – 7 szt. x 20.000 zł = 0,14 mln zł
 • Pralnia kontenerowa: 5 szt. x 200.000 zł = 1 mln zł
 • Namiot ze stelażem stałym TM 54 – cena 83.000 zł x 250 szt. = 21 mln
 • Piętrowe łóżko polowe – kompletne wyposażenie kwatermistrzowskie – cena 2.850 zł/szt. x 2500 szt.= 7,2 mln zł
 • Stolik do namiotu składany – 250 szt. – 0,08 mln zł
 • Taboret do łóżka składany – 2500 szt. – 0,2 mln zł
 • Śpiwór 5000 szt. x 100 zł = 0,5 mln zł
 • Spalinowa, olejowa nagrzewnica powietrza do namiotów o mocy grzewczej do 32 kW – cena 7.700 zł x 100 szt.= 0,8 mln
 • Pakiet higieniczny – 5000 szt. – 0,2 mln zł
 • Apteczka 2500 szt. x 50 zł = 0,15 mln zł Agregat prądotwórczy w wersji wyciszonej – 20 szt. – 0,2 mln zł
 • Agregat prądotwórczy o małej mocy – 50 szt. – 0,25 mln zł
 • Agregat inwerterowy – 50 szt. – 0,3 mln zł
 • Polowa sieć kablowa – 20 zestawów – 0,1 mln zł
 • Maszt oświetleniowy – 50 szt. – 0,05 mln zł
 • Wózek widłowy: 3 szt. x 80.000 zł = 0,25 mln
 • Worki na śmieci – 100000 szt. – 0,3 mln zł
 • Zbiornik na wodę pitną – 10 szt. – 0,06 mln zł
 • Urządzenia nagłaśniające – 50 szt. – 0,02 mln zł
 • Kanistry – 1100 szt. – 0,04 mln
 • Osuszacz – cena 5.500 zł/szt. x 1000 szt. = 5,5 mln
 • Agregaty prądotwórcze : 20 szt. (ok. 30kVA) x 50.000 zł = 1 mln zł

Razem: 41 mln zł

Asortyment razem: ok. 85 mln zł

Plik do pobrania w formacie PDF