Agencja Konsultingowa „MIKADO”
to firma z wieloletnim doświadczeniem. Istnieje na rynku usług od 1996 roku.

Celem firmy jest działanie na korzyść klienta.

Zapewniamy Naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie.

Przedstawiamy Państwu pełną ofertę wykonywanych przez naszą Agencję usług.

I. Szkolenia – specjalizujemy się w realizacji szkoleń z zakresu:

1) zarządzania kryzysowego,

2) obrony cywilnej,

3) powszechnej samoobrony.

Realizacja szkolenia również u klienta.

II. Agencja specjalizuje się w opracowywaniu n/w dokumentów:
1. Planów Zarządzania Kryzysowego.

2. Planów Obrony Cywilnej.

3. Kart realizacji zadań obrony cywilnej.

4. Planów działania formacji OC.

5. Operacyjnych Planów Przeciwpowodziowych.

6. Planów Ochrony Dóbr Kultury.

7. Planów Infrastruktury Krytycznej.

8. Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

Proponujemy Państwu swe usługi w trzech zakresach:
1. Wykonanie wymienionych dokumentów wraz z stosownymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

2. Przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu pracy dla osób funkcyjnych ujętych w w/w dokumentach.

3. Usługi kompleksowej, całorocznej w zakresie aktualizacji dokumentacji, wykonywania dodatkowych prac zlecanych przez przełożonych reprezentowanych firm, zakładów na terenie całego kraju.

4. Realizujemy również szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz powszechnej samoobrony oraz przeprowadzamy audyty dokumentacji zawiązanej z ogólnie pojmowanym bezpieczeństwem.