Franciszek Krynojewski
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań powiązanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Realizuje swe usługi od 1996 roku. Do 2019 r funkcjonował pod szyldem Agencja Konsultingowa „MIKADO”.

Przedstawiam Państwu pełną ofertę wykonywanych przez siebie usług.

I. Szkolenia – specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu:

1) zarządzania kryzysowego,

2) obrony cywilnej,

3) powszechnej samoobrony.

Realizacja szkolenia również u klienta.

II. Specjalizuje się w opracowywaniu n/w dokumentów:
1. Planów Zarządzania Kryzysowego.

2. Planów Obrony Cywilnej.

3. Kart realizacji zadań obrony cywilnej.

4. Planów działania formacji OC.

5. Operacyjnych Planów Przeciwpowodziowych.

6. Planów Ochrony Dóbr Kultury.

7. Planów Infrastruktury Krytycznej.

8. Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

Proponuje Państwu swe usługi w następujących zakresach:
1. Wykonanie wymienionych dokumentów wraz z stosownymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

2. Przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu pracy dla osób funkcyjnych ujętych w w/w dokumentach.

3. Usługi kompleksowej, całorocznej w zakresie aktualizacji dokumentacji, wykonywania dodatkowych prac zlecanych przez przełożonych reprezentowanych firm, zakładów na terenie całego kraju.

4. Realizujemy również szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz powszechnej samoobrony oraz przeprowadzamy audyty dokumentacji zawiązanej z ogólnie pojmowanym bezpieczeństwem.

5. Przeprowadzam audyty dokumentacji wymienionej powyżej.