TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE PRZEZ FRANCISZKA KRYNOJEWSKIEGO

Z zakresu OC (obrony cywilnej)

1. Opracowywanie dokumentów planistycznych
a. Planów OC powiatów, gmin i zakładów
b. Planów działania formacji OC
c. Planów ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla gmin i zakładów
d. Systematyka zagrożeń czasu „P” i „W”
e. Planów ewakuacji I, II i III stopnia

2. Szkolenia kadry kierowniczej i formacji OC
a. Szkolenia Dyrektorów, Kierowników, Właścicieli zakładów pracy,
b. Inspektorów ds. OC zakładów pracy
c. Komendantów formacji OC
d. Członków formacji OC
e. Ostrzeganie i alarmowanie
f. Pracowników z zakresu powszechnej samoobrony
g. ZK – zespołów kierowania w czasie osiągania WSGO

Z zakresu ZK (zarządzania kryzysowego)

1. Plany zarządzania kryzysowego
2. Procedury ZK
3. Załączniki funkcjonalne
4. Znaki i symbole z zakresu OC i ZK do części graficznych planów
5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
6. Public Relations
7. Zarządzanie sytuacją kryzysową w firmie
8. Operacyjne plany przeciwpowodziowe
9. Podstawowe formy pomocy Rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe:
a. pomoc bezpośrednia dla ludności,
b. pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie zniszczonej infrastruktury komunalnej,
c. pomoc dla rolników.

Powszechna samoobrona

Realizacja szkoleń dla pracowników zakładów pracy wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów z 1993 roku z zakresu powszechnej samoobrony. Tematyka do wyboru z powyżej zamieszczonych.