RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Kto jest administratorem danych osobowych?
   Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Franciszek Krynojewski 
  2. W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
   Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
   Osoba upoważniona do kontaktu: Franciszek Krynojewski

   • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: oc@obronacywilna.pl
   • pod numerem telefonu: 606 779 791

Można zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.

 1. W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?
  – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt c) RODO w celu:

  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 pkt f) RODO] w celu dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?
  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.
  Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za wyrażoną zgodą.
  Jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wskazanych celów.
 3. Komu Administrator może udostępnić dane?
  Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym.
  Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Przez jaki okres Administrator może przetwarzać dane osobowe ?
  Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
  • wykonania umowy,
  •wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  •do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ?
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Wymienione wyżej prawa możesz zrealizować w każdym czasie, występując
   z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia osobie upoważnionej do kontaktu: Franciszkowi Krynojewskiemu.

   • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: oc@obronacywilna.pl
   • pod numerem telefonu: 606 779 791
 6. Informacje dodatkowe
  Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki „Cookies” to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron i serwisów internetowych.
 2. Podczas wizyt na naszej stronie internetowej, na Państwa urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie) są zapisywane pliki Cookies, które umożliwiają optymalną obsługę strony, w tym szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz zapewniają bezpieczeństwo transakcji. W przypadku wyłączenia obsługi Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne lub funkcjonować niepoprawnie.
 3. Za pomocą Cookies zbieramy anonimowe dane o użytkownikach strony, służące do poprawy wygody korzystania z naszej strony internetowe oraz do celów analitycznych i statystycznych.
 4. W naszej witrynie stosujemy pliki Cookies:
  1. o sesyjne, tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika. Są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW
  2. o stałe – zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, czyli takie które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości.
 5. Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Informacje, które Cookies generują o aktywności użytkowników strony internetowej są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkowników oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie.
 6. Korzystamy z Cookies zgodnie z dokonanymi przez użytkownika strony ustawieniami w oprogramowaniu przeglądarki, zainstalowanej na Państwa urządzeniu. W wielu przeglądarkach internetowych obsługa Cookies jest domyślnie włączona. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia o otrzymywaniu Cookies lub żeby przeglądarka blokowała wysyłanie Cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików Cookies należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/ „Zaawansowane”/”Zablokuj pliki Cookie”. Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki Cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookie”.
 7. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
 8. Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki cookies poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.