VADEMECUM PLANOWANIA W ZK I OC

W październiku 2015 roku, Wydawnictwo DIFIN S.A. wydało moją ostatnią pozycję pt. VADEMECUM PLANOWANIA W ZK.

Pisząc dla Państwa tą książkę, zastanawiałem się nad jej adresatem. Czego ewentualnie czytelnik oczekuje po tej pozycji? Czy to ma być ściąga dla tych którzy plany wykonują?

W końcu przeważyła kwestia pewnego rodzaju sugestii, w jaki sposób ułożyć chronologię opracowywania takich dokumentów. Stąd, szczególnie w I rozdziale znajdziecie Państwo podpowiedzi, w jakiej kolejności należy opracowywać ten dokument. Czy zgodnie z jego zapisem ustawowym wykonujemy punkt po punkcie, czy raczej najpierw realizujemy te zagadnienia, których opracowanie pomoże, ułatwi nam realizację pozostałych części planów. Wybrałem tą drugą opcję. Niestety w każdym województwie są osoby na odpowiednich stanowiskach, którE posiadają swoją wizję planu określonego w ustawach. Powoduje to niestety brak kompatybilności między województwami. Nie zgadzam się
z Szefem OC Kraju w kwestii różnorodności planów. Układ musi być taki sam, aby nie dochodziło do pomyłek. Zresztą w wielu miejscach książki znajdziecie Państwo moje komentarze do zarówno dokumentów opracowanych przez Szefa OCK jak również do jego wizji obrony cywilnej. To, że mam taką opinię wyrażam na swój sposób w artykułach, które drukuje „Przegląd Obrony Cywilnej” za co szczególnie Redaktorowi Naczelnemu miesięcznika dziękuję. Co do treści, które umieściłem w poszczególnych zagadnieniach planów, są one oczywiście przykładowe. Państwo decydujecie, czy takie rozwiązanie stosujecie, czy macie własne – lepsze. To tylko sugestia, podpowiedź.

CZĘŚĆ I. PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Rozdział 1. Ogólne informacje dotyczące planowania
1.1. Planowanie
1.2. Znaczenie planów zarządzania kryzysowego
1.3. Plan a procedury
1.4. Etapy procesu opracowania i doskonalenia planu zarządzania kryzysowego
1.5. Wprowadzenie do użytku planu zarządzania kryzysowego
1.6. Aktualizacja planu zarządzania kryzysowego
1.7. Regulacje prawne

Rozdział 2. Część graficzna planu zarządzania kryzysowego

Rozdział 3. Część opisowa planu zarządzania kryzysowego
3.1. Plan główny
3.2. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych
3.3. Załączniki funkcjonalne planu głównego
3.4. Podsumowanie części I
6 Spis treści

CZĘŚĆ II. PLAN OBRONY CYWILNEJ

Rozdział 1. Część graficzna – mapa

Rozdział 2. Część opisowa
2.1. Podstawa prawna
2.2. Układ planu OC
2.3. Plan główny
2.4. Procedury postępowania
2.5. Załączniki funkcjonalne