Obrona cywilna to dziedzina oparta o masowy udział ludności kraju w przygotowaniu się
i udziale w ratowaniu zdrowia i życia współobywateli. Oparta jest o artykuł 61 Protokołu dodatkowego I do Konwencji genewskich, który stwierdza, że jest to cyt. „wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych … …, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania”. Wiele krajów do organizacji i przygotowania grup realizujących zadania obrony cywilnej przywiązuje szczególną wagę. Niestety w Polsce od momentu wprowadzenie w życie ustawy o obronie ojczyzny, wszelkie dokumenty prawne regulujące tą dziedzinę dotyczącą niemilitarnej części bezpieczeństwa ludności zostały anulowane. Mijają dwa lata od zniszczenia obrony cywilnej w naszym kraju a rząd w dalszym ciągu nie znalazł rozwiązania – jak przygotować społeczeństwo na wypadek wystąpienia tragedii tj, klęska żywiołowa czy wojna.

W tej książce znajdziecie Państwo rys historyczny obrony cywilnej w Polsce, stan obecny i sugestie jak powinna być (wg, autora) zorganizowana. Mam nadzieję, że czytelnicy włączą się w dyskusję na temat „Jaka winna być obrona cywilna w Polsce”. Wszelkie uwagi proszę kierować przy pomocy e-maili na adres oc@obronacywilna.pl

SPIS TREŚCI

 1. OBRONA CYWILNA POLSKI WCZORAJ
  1. Ochrona ludności w Polsce do roku 1939 r.
  1. Terenowa obrona przeciwlotnicza (lata 1945–1962)
  1. Powszechna samoobrona (lata 1962–1972)
  1. Rozwój Obrony Cywilnej w latach 1973–1983
  1. Założenia organizacyjne i prawne w latach 1983–1993
  1. Założenia organizacyjne i prawne po 1993 roku
 2. OBRONA CYWILNA – STAN OBECNY
  1. Co zmieniła ustawa o obronie ojczyzny z 2022 r. w zakresie obronycywilnej
  1. Konsekwencje anulowania innych przepisów po wprowadzeniu ustawy o obronie ojczyzny
  1. Struktura obrony cywilnej między 2004 r. a 23 kwietnia 2022 r.
  1. Działalność planistyczna
  1. Szkolenie z zakresu obrony cywilnej
  1. Powszechna samoobrona
  1. Edukacja dla bezpieczeństwa
  1. Projekty ustaw o obronie cywilnej od 2002
 3. ROLA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W KONTEKŚCIE
  ZAGROŻEŃ CZASU WOJNY
  1. Charakterystyka zagrożeń czasu wojny
  1. Podział zadań obrony cywilnej w projekcie ustawy „o ochronie ludności i klęsce żywiołowej”
  1. Skutki działań wojennych
  1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  1. Rola i zadania formacji obrony cywilnej
 4. OBRONA CYWILNA – JAKA POWINNA BYĆ?
  1. Charakterystyka bezpieczeństwa
  1. Propozycja ustawy o ZK i OC
 5. AKTY PRAWNE POWIĄZANE Z OBRONĄ CYWILNĄ

Z wyrazami szacunku dla wszystkich czytelników

Franciszek Krynojewski

Kategorie: Publikacje