Wydany staraniem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Fundacji tej, że Akademii podręcznik pt „Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju oraz ochrona informacji niejawnych” jest pierwszą pozycją wydawniczą serii wydawniczej „Biblioteka Edukacji Obronnej” – Seria opracowywana jest przez Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa Katedry Nauk o Edukacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Zamiarem autorów miała ona stać się źródłem informacji niezbędnych przy szkoleniu kadr kierowniczych (różnego szczebla zarządzania) w zakresie tak edukacji obronnej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej jak i edukacji dla bezpieczeństwa i porządku publicznego – Wydawnictwo powinno okazać się pomocne także tym wszystkim, którzy zajmują się kierowaniem instytucjami i placówkami oświatowo – wychowawczymi.

Należy mieć również nadzieję, iż opracowanie może stanowić literaturę pomocniczą dla kształcenia studentów na studiach magisterskich i podyplomowych, na specjalnościach wychowanie obronne, edukacja obronna oraz edukacja dla bezpieczeństwa jak również zarządzanie kryzysowe w różnych uczelniach naszego kraju – Pomocne powinno okazać się także w pracy zawodowej nauczycieli przysposobienia obronnego, dyrektorów szkół, szefów oraz pracowników struktur zarządzania kryzysowego oraz osób kierujących sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Publikacje


11 Komentarzy

tadalafil 10mg side effects · 1 lutego 2024 o 21:24

tadalafil 10mg side effects

tadalafil 10mg side effects

flagyl clearance · 8 lutego 2024 o 10:25

flagyl clearance

flagyl clearance

why does zoloft cause weight gain · 8 lutego 2024 o 12:56

why does zoloft cause weight gain

why does zoloft cause weight gain

gabapentin costs · 10 lutego 2024 o 21:09

gabapentin costs

gabapentin costs

escitalopram diarrhea · 10 lutego 2024 o 22:40

escitalopram diarrhea

escitalopram diarrhea

does fluoxetine cause weight loss · 12 lutego 2024 o 03:55

does fluoxetine cause weight loss

does fluoxetine cause weight loss

para que es el cephalexin · 12 lutego 2024 o 20:44

para que es el cephalexin

para que es el cephalexin

sildenafil 25 mg uk · 15 lutego 2024 o 01:08

sildenafil 25 mg uk

sildenafil 25 mg uk

can lexapro make you gain weight · 15 lutego 2024 o 06:11

can lexapro make you gain weight

can lexapro make you gain weight

duloxetine mechanism of action in neuropathic pain · 16 lutego 2024 o 12:51

duloxetine mechanism of action in neuropathic pain

duloxetine mechanism of action in neuropathic pain

cymbalta and omeprazole · 17 lutego 2024 o 01:24

cymbalta and omeprazole

cymbalta and omeprazole

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.