Publikacje

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych

Wydany staraniem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Fundacji tej, że Akademii podręcznik pt „Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju oraz ochrona informacji niejawnych" jest pierwszą pozycją wydawniczą serii wydawniczej „Biblioteka Edukacji Obronnej" - Seria opracowywana jest przez Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa Katedry Nauk o Edukacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zamiarem autorów miała ona stać się źródłem informacji niezbędnych przy szkoleniu kadr kierowniczych (różnego szczebla zarządzania) w zakresie tak edukacji obronnej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej jak i edukacji dla bezpieczeństwa i porządku publicznego - Wydawnictwo powinno okazać się pomocne także tym wszystkim, którzy zajmują się kierowaniem instytucjami i placówkami oświatowo - wychowawczymi. (więcej…)

Z admin, przed
Publikacje

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Podręcznik stanowi cenne źródło informacji na temat problematyki zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. Jest to praca o charakterze problemowo-utylitarnym. Porusza niezmiernie ważne zagadnienia, jakimi we współczesnym świecie są działania podejmowane na rzecz eliminacji wielu zagrożeń ujętych w kategorii sytuacji kryzysowych. (więcej…)

Z admin, przed
Publikacje

Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym

W październiku 2015 roku, Wydawnictwo DIFIN S.A. wydało moją ostatnią pozycję pt. VADEMECUM PLANOWANIA W ZK. Pisząc dla Państwa tą książkę, zastanawiałem się nad jej adresatem. Czego ewentualnie czytelnik oczekuje po tej pozycji? Czy to ma być ściąga dla tych którzy plany wykonują? W końcu przeważyła kwestia pewnego rodzaju sugestii, w jaki sposób ułożyć chronologię opracowywania takich dokumentów. Stąd, szczególnie w I rozdziale znajdziecie Państwo podpowiedzi, w jakiej kolejności należy opracowywać ten dokument. Czy zgodnie z jego zapisem ustawowym wykonujemy punkt po punkcie, czy raczej najpierw realizujemy te zagadnienia, których opracowanie pomoże, ułatwi nam realizację pozostałych części planów. Wybrałem tą drugą opcję. Niestety w każdym województwie są osoby na odpowiednich stanowiskach, którE posiadają swoją wizję planu określonego w ustawach. Powoduje to niestety brak kompatybilności między województwami. (więcej…)

Z admin, przed