Wydany staraniem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Fundacji tej, że Akademii podręcznik pt „Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju oraz ochrona informacji niejawnych” jest pierwszą pozycją wydawniczą serii wydawniczej „Biblioteka Edukacji Obronnej” – Seria opracowywana jest przez Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa Katedry Nauk o Edukacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Zamiarem autorów miała ona stać się źródłem informacji niezbędnych przy szkoleniu kadr kierowniczych (różnego szczebla zarządzania) w zakresie tak edukacji obronnej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej jak i edukacji dla bezpieczeństwa i porządku publicznego – Wydawnictwo powinno okazać się pomocne także tym wszystkim, którzy zajmują się kierowaniem instytucjami i placówkami oświatowo – wychowawczymi.

Należy mieć również nadzieję, iż opracowanie może stanowić literaturę pomocniczą dla kształcenia studentów na studiach magisterskich i podyplomowych, na specjalnościach wychowanie obronne, edukacja obronna oraz edukacja dla bezpieczeństwa jak również zarządzanie kryzysowe w różnych uczelniach naszego kraju – Pomocne powinno okazać się także w pracy zawodowej nauczycieli przysposobienia obronnego, dyrektorów szkół, szefów oraz pracowników struktur zarządzania kryzysowego oraz osób kierujących sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Publikacje